Esisuunnittelu

Teemme esisuunnittelun ja projektinaikaisen suunnittelun 3D mallinnusta hyödyntäen. 3D mallintaminen luo edellytykset turvallisen investointipäätöksen tekemiseen. Asiakas voi ostaa pelkän esisuunnittelun tai koko järjestelmän toteutuksen.

3D-mallinnus esisuunnittelussa ja projektinaikaisessa suunnittelussa

Teemme esisuunnittelun ja projektinaikaisen suunnittelun 3D mallinnusta hyödyntäen. 3D mallintaminen luo edellytykset turvallisen investointipäätöksen tekemiseen. Asiakas voi ostaa pelkän esisuunnittelun tai koko järjestelmän toteutuksen.

Esisuunnittelussa kartoitetaan, miten automaatiota voidaan hyödyntää tuotannossa, kun haetaan parasta mahdollista tuottavuutta. Esisuunnittelu voi sisältää koko tehtaan tuotannon esisuunnittelun tai yksittäisen tuotantolinjan esisuunnittelun.

Esisuunnittelussa hyödynnetään virtuaalimaailmaan nykyaikaisimpia ohjelmia. Toteutamme esisuunnittelun ja tuotannon simuloinnin 3D-ohjelmilla esim. Solid Works ja Robot Studiolla. Esisuunnittelussa tuotamme virtuaalisen ympäristön asiakkaan tuotannosta, linjoista sekä yksittäisistä tuotteen valmistusprosesseista.

Projektin toteutuksen aikana tuotantolinja visualisoidaan 3D mallina. Sen jälkeen tuotantolinjan toiminnallisuus simuloidaan Robot Studiolla. Simuloinnilla tehdään koko tuotantoprosessi eläväksi: siinä nähdään miten tuote kulkee läpi valmistusprosessin ja voidaan todeta robotin tekniset raja-arvot. Samalla voidaan varmistaa teknisesti oikeat laitevalinnat. Projektin aikaisella simuloinnilla varmistetaan koko tuotantoprosessin toimivuus. Kun simulointi on valmis, on myös tuotannon automaation perussuunnittelu valmis.

3D-mallinnuksen hyödyt

Esisuunnittelu havainnollistaa asiakkaalle eri vaihtoehtoja toteuttaa automaatiojärjestelmä. Virtuaalisten mallien perusteella on helpompi hahmottaa eri vaihtoehdot käytännössä, mutta myös tarkastella ratkaisuja taloudellisesti.

Malli auttaa suunnittelemaan käytännössä toimivan ratkaisun. Sen avulla voidaan tehdä päätökset oikeista laitevalinnoista ja roboteista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jo suunnitteluvaiheessa voidaan eliminoida tekniset riskit.

  • Mallinnus antaa realistisen kuvan tilavaatimuksista tehtaassa.
  • 3D mallin avulla myös muut kuin tuotannon asiantuntijat ymmärtävät heti solujen tai laitteistojen toiminnan.
  • 3D mallin avulla asiakas voi yrityksen sisällä esittää havainnollisesti tuotantolinjan toiminnan. Tämä auttaa yrityksen eri osapuolten mahdollisuuksia arvioimaan investointia ja tuottavuutta ja tehdä päätöksiä.
  • Mallintaminen nopeuttaa sekä päätöksentekoa että myös järjestelmäsuunnittelua.

Ota yhteyttä