Automatisointi

Tuotannon automatisointi parantaa tuotannon kokonaiskäytettävyyttä merkittävästi.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • minimoi työntekijöistä johtuvan tuottamattoman työn, joka johtuu esim. tauoista, sairauslomista ja muista työajan keskeytymistä
  • nopeuttaa tuotteiden läpimenoaikaa jopa useilla päivillä
  • kasvattaa tuotantovolyymejä kymmeniä prosentteja
  • parantaa toimitusvarmuutta useilla prosenttiyksiköillä
  • parantaa kannattavuuden jopa kaksinkertaiseksi
  • saa tuotannon joustamaan kysynnän mukaan helposti
  • vähentää sairauslomia ja onnettomuuksia, keventää työtä ja parantaa työn mielekkyyttä
  • tekee tuotteista erittäin tasalaatuisia ja vähentää reklamaatioiden määrä mininimiin.

Toimiva automaatiojärjestelmä tekee tehtaan lattialla sen, mikä on luvattu tarjousta tehdessä. Se on suunniteltu, testattu ja asennettu aikataulussa.

Kun solu tai tuotantolinja käynnistetään, se latoo, kokoonpanee, testaa ja pakkaa halutun määrän kappaleita luvatussa ajassa. Näin saavutetaan järjestelmälle laskettu takaisinmaksuaika. Käyttöönottotuella varmistetaan tuotannon henkilökunnan koulutus järjestelmän käyttäjiksi. Toimivaan automaatiojärjestelmään kuuluu vaivaton integrointi tuotannonohjausjärjestelmään.

ota yhteyttä