Algol Technics Oy:n hallinto

Toimitusjohtaja

 • Sauli Mäntylä.

Algol Technicsin hallitus 

 • Tommi Juusela, OTK, LL.M. (Columbia University). Juusela on toiminut aiemmin myyntiin, muutosjohtamiseen ja strategiseen kehittämiseen liittyvissä johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä ja Neste Oyj:ssä. Nykyisin hän on hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä.
 • Juha Metsälä, DI, eMBA. Metsälä on Pohjola Rakennus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
 • Minna Forsström, DI, MBA. Program Director, Fazer Group. Aiemmin Forsström on toiminut projektijohtajana ja operatiivisena johtaja Fennovoimalla, Pauligilla ja Pöyryllä.
 • Joakim Flinck, KTM. Algol Oy:n varatoimitusjohtaja, Group CFO. Aiemmin muun muassa taloushallinnon johtotehtävissä Paroc Group Oy:ssä.
 • Hallituksen puheenjohtajana toimii Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum.

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa 

 • yhtiön toimitusjohtajan nimeäminen; ylimmän johdon palkitsemiseen liittyvät asiat
 • palkitsemisjärjestelmä (konsernin asettamien yleisten raamien puitteissa)
 • toiminnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • vuosittaiset taloudelliset tavoitteet, ottaen huomioon omistajan asettamat odotukset, sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • liiketoimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien analyysi ja seuranta
 • säännöllinen yhteydenpito paitsi toimitusjohtajaan myös yhtiön muuhun operatiiviseen johtoon
 • strategian mukaisia investointeja koskevat aloitteet ja niiden valmistelu emoyhtiön käsittelyä varten
 • sidosryhmiä koskevat asiat (kuten asiakastyytyväisyys, päämiesportfolion kehitys, henkilöstöasiat jne.)
 • emoyhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta. 

 

Algol Technicsin hallitus
Kuvassa vasemmalta: Tommi Juusela, Alexander Bargum, Minna Forsström ja Juha Metsälä.

ota yhteyttä