CO-IAP

Kun automaatiojärjestelmä integroidaan toiminnanohjausjärjestelmään, on olennaista, että se tuottaa oikeita tietoja oikeaan aikaan. Sen avulla voidaan seurata tuottavuutta.

CO-IAP-järjestelmän integrointi toiminnanohjausjärjestelmään

Järjestelmä siirtää olennaiset tiedot määristä ja valmistettavista tuotteista ja yksilöi sarjanumerotasolla jopa yli 100 erillistä tietoa valmistettua kappaletta kohden. Samalla kirjautuvat ERP-järjestelmään kirjautuvat valmistuneet kappaleet ja määrät ja materiaalivähennykset. Järjestelmä siis ylläpitää automaattisesti sekä materiaalien että valmiiden tuotteiden varastosaldoja.

Kun integroinnin tekee järjestelmätoimittaja, tunnetaan koko prosessi ja tietojen käsittely. Yhtenä esimerkkinä tiedon keruusta ja hallinnasta on sarjanumeroiden taakse kerättävä tieto. Kun kaikki tuotteen valmistuksen aikaiset tiedot ovat tallessa; alikomponenttien eränumerot mukaan lukien, mahdollistetaan tuotteen jäljitys myöhemmin mahdollisissa reklamaatio- tai takaisinkutsutapauksissa.

Myös kopiotuotteiden tunnistaminen helpottuu. Toiminnanohjausjärjestelmä lähettää sarjanumeron järjestelmään. Se kirjaa numeron tuotteeseen. Järjestelmä kerää kaiken datan tämän sarjanumeron taakse ja edelleen siirtää tiedot asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Vastuu integroinnista pysyy järjestelmän toimittajalla. Asiakkaalla on yksi toimija vähemmän, kun integroinnin tekee järjestelmätoimittaja. Tämä toimintamalli vähentää virheiden mahdollisuutta, nopeuttaa prosessia ja vähentää asiakkaan työmäärää integrointivaiheessa. Tällä saavutetaan myös kustannussäästöjä.

Ota yhteyttä